תביעות


בקבוצת אגם, צוות המתמחה בהכוונת המבוטח במיצוי זכויות הביטוח שברשותו ובייצוגו מול חברת הביטוח.

עם הודעתך על האירוע, תקבל הנחיה מפורטת אלו מסמכים עליך להמציא לצורך טיפול בתביעה.לתשומת ליבך,

יש לוודא שכל הטפסים מולאו כנדרש וכל הניירת הרלוונטית צורפה.
חוסרים / טעויות בפרטים שמולאו יעכבו את הטיפול בתביעה.חשוב !

אופן הגשת התביעה והטיפול בה שונה בכל כיסוי, ועל כן, ריכזנו עבורך את כל המידע הדרוש על מנת להגיש את התביעה בצורה היעילה ביותר


תביעות ביטוח חיים                                                                                                   
תביעות פנסיה
תביעות בריאות