עזיבת עבודה

 

 

 
מנהלת ההסדר המתקדמת והמובילה בישראל

 

 

אנו בקבוצת אגם לידרים ניהול הסדרים פנסיונים מכירים בחשיבות הגבוהה של טיפול מיקצועי בתיק הפנסיוני בעת עזיבה ונשמח להעניק לך את השירות הטוב ביותר וללוות אותך לאורך התהליך במיקצועויות ובאדיבות הנדרשים.

לצורך טיפול בכספי הפיצויים ושמירה על הכיסויים הביטוחיים, הקמנו באגם צוות עזיבות עבודה.

 

שמירה על הכיסויי הביטוחי

היות וחלו שינויים רבים לאורך השנים בתנאי הפוליסות, ההסדר הפנסיוני שבידך הינו נכס והקפאתו יכולה לגרום לך נזק רב ובלתי הפיך.
תוכניות הביטוח והפנסיה  כוללות סכומי ביטוח למקרה מוות ולמקרה אובדן כושר עבודה.
הקפאת הפוליסה תגרור ביטול הכיסוי ורכישתם בעתיד תצריך הוכחת בריאות חדשה ומעודכנת.

להלן האפשריות העומדות בפנייך להמשך הפוליסות אנא קרא אותם בעיון רב.

 1. קבלת בעלות למעסיק חדש - העברת הפוליסה לבעלות מעסיקך החדש והמשך הפרשת כספים לפוליסה על ידו.

 2. ריסק זמני - במקרה שאינך עובד/ת תוכל/י להמשיך את הפוליסה בפרמיה מינימאלית בהתאם לסכומי הביטוח הקבועים בפוליסה וללא מרכיב חסכון עד להתחלת עבודה אצל מעסיק חדש. ניתן לשמור את הפוליסה בריסק זמני לתקופה שלא תעלה על שנה/שנתיים (לפי סוג הפוליסה). אפשרות זו תשמור על הכיסוי הביטוחי הקיים וכן תשמור על זכויותיך.

 3. המשך הפוליסה באופן פרטי  - באופן פרטי / כתגמולים לעצמאים כולל מרכיב חסכון בפרמיה חודשית שתקבע על ידך – סכומי הביטוח בפוליסה ישתנו בהתאם. במצב זה לא ניתן להמיר את הפול' למנהלים בחזרה.

 4. הקפאת הפוליסה – במקרה זה הכספים יישארו בפוליסה ויישאו את תשואות חברת הביטוח , תוקף הכיסוי הביטוחי יפוג.   חידוש הפוליסה בעתיד ייעשה בכפוף להסכמת חברת הביטוח לחידושה, ובהתאם לתקנות הקבועות בחוק ובכפוף להצהרת בריאות חדשה.


לתשומת ליבך!
 

 • במידה ולא תועברנה הנחיות בתם 3 חודשים מיום הפסקת תשלום הפרמיה, ברירת המחדל היא הקפאת הפוליסה.
 • שמירה על הפוליסה הקיימת, מבטיח לך את מקדם הקצבה הקיים בתנאי הפוליסה. מקדם זה הינו הבסיס לחישוב הקצבה החודשית בגיל הפרישה. החל מתאריך 1/2013 לא ניתן לרכוש פוליסות עם מקדם קצבה מובטח.
 • במידה והקפאת הפוליסות תעשה כברירת מחדל, חברת הביטוח תקזז את עלות הכיסוי הביטוחי בגין התקופה שעד למועד הסילוק מתוך ערך פדיון הפוליסה.

 


הנחיות לטיפול בפיצויים:

תשלום מענק פרישה בעת עזיבת עבודה הינו "אירוע מס"  ולפיכך יש להסדיר את הטיפול בהתחשבנות המס על כספי הפיצויים בעת העזיבה.
סכום הפיצויים הפטור ממס שווה לתקופת עבודה * שכר אחרון אך לא יותר מתקרת הפטור לפיצויים, יתרת המענק חייבת במס,אך קיימת אפשרות לצמצם חבות זו באמצעות ניצול "מקלטי המס" הקבועים בפקודת מס הכנסה.

אנו ממליצים להתייחס לכספי הפיצויים כעל תוכנית חיסכון לטווח ארוך ולא למשוך את החלק הפטור היות ומשיכה זו, תפגע בזכויות הפנסיה.
בהתאם לתיקון 3, החל מ- 01/2008, מענק פיצויים פטור אשר יישאר נזיל בקופה, ייסגר לתגמולים לקצבה, היינו ניתן יהיה למשוך את הכסף רק בגיל פרישה או קודם לכן בניכוי מס מירבי (יבוטל הפטור על הפיצויים).
יחד עם זאת, בבקשה מפורשת ניתן להשאירם במעמד פרט, לבצע רצף פיצויים או רצף קצבה בהתאם לסוג הקופה ולהימנע מסגירת הכספים לגיל פרישה.

 

קיימות מספר אפשריות לטיפול במענק הפיצויים החייב במס

 1. תשלום המס בגובה המס השולי.
 2. פריסת מס- גובה המס יקבע ע"י םקיד מס הכנסה
 3. רצף זכויות לקצבה- סגירת הכספים החייבים במס בתוכניות הקצבה לגיל הפרישה, על מנת לקבלם כפנסיה חודשית.
 4. רצף זכויות לפיצויים- דחיית ההתחשבנות על כל כספי הפיצויים למועד סיום העבודה אצל המעסיק הבא.

החלטות המבוטח בדבר ניצול הפטור,ניכוי מס ו/או ניצול מקלטי המס מדווחים על גבי טופס 161 אותו ממלא המעסיק וטופס 161 א', אותו ממלא העובד.

במידה ותחליט לפדות את כספי הפיצויים הפטורים ממס, יש למלא טופסי פדיון ייעודיים.
 

לפיכך, בכל מקרה של עזיבת עבודה נבקשך ליצור עימנו קשר לקבלת הסבר מפורט לגבי התהליך, קבלת ההחלטות, ומילוי הניירת.