הטבות מס לשנת 2016


לקראת סוף שנת 2016 נצל את הטבות המס והגדל את הפנסיה

על מנת לעודד חיסכון לגיל פרישה, מעניקה המדינה הטבות מס מוגדלות בגין הפקדות לקופות גמל.ההטבות מתייחסות לחלק השכר שאינו מבוטח בתנאים סוציאליים ע"י המעסיק.

הטבות המס המוגדלות, ניתנות למי שהינו "עמית מוטב" - כלומר, מי שהפקיד כספים לקופת גמל לקצבה בסכום העולה על 1,515 ש"ח (הפקדות עובד ומעסיק לרבות לרכיב הפיצויים והן הפקדות אישיות לקופת גמל לקצבה)

הטבות אלו מוסדרות בשני סעיפים בפקודת מס הכנסה, סעיף 45א' וסעיף 47.


להלן הסבר המפרט את ההטבות הניתנות בגין כל סעיף, לנוחיותך מחשבון עזר לחישוב את הטבות המס


זיכוי (סעיף 45):

הפקדה של 5% מההכנסה הלא מבוטחת וקבלת הטבת מס של  35%  מגובה ההפקדה,
מוגבל בתקרת הכנסה (8,700  הכנסה לחודש, 104,400 ₪ הכנסה שנתית ).

לדוגמא : שכר לא מבוטח שנתי – 20,000  ₪ - מי שיפקיד  5% משכר זה (1,000 ₪) ייהנה מהחזר מס של 35% כלומר הטבת מס בגובה 350 ₪.


ניכוי (סעיף 47):

מי ששכרו המבוטח בתנאים סוציאליים נמוך מ- 21,750 ש"ח לחודש יוכל ליהנות גם מהטבת
ניכוי - הפקדה של 11% מההכנסה הלא מבוטחת וקבלת הטבת מס שהיא בגובה שיעור המס השולי מגובה ההפקדה, מוגבל בתקרת הכנסה מזכה.
חישוב ההטבה ייעשה ע"פ חישוב תקרת השכר החודשית 21,750  ₪ (261,000  ₪ הכנסה שנתית), בניכוי השכר המבוטח, אך לא יותר מתקרת שכר חודשית של - 8,700 ₪ (104,400 ₪ הכנסה שנתית).


לדוגמא : שכר לא מבוטח שנתי – 20,000 ₪ - מי שיפקיד 11% משכר זה (2,200 ₪) ייהנה מניכוי בגובה המס השולי. בהנחה שהמס השולי לצורך העניין הנו 35% ייהנה מהטבת מס בגובה 770 ₪ = 35% * 2,200.


נדגיש כי בשל תיקון 3 שנכנס לתוקפו ב-  2008,  כל הכספים המופקדים החל מ- 01/2008 מיועדים למטרת קצבה.

לתרשים מבנה הטבות מס >>

למידע מקצועי נוסף >>