כניסה לאזור האישי

מדריך זה נועד לתת לך תמונה עדכנית לגבי המקובל בתחום של ניהול תיקים ולספק לך תשובות לשורה של שאלות שמעסיקות מן הסתם, כל מי שמבקש לבחון את האפשרות להיעזר בשירות של מנהל השקעות. כמו כן, התשובות תבהרנה את החשיבות והתרומה של החטיבה הפיננסית באגם לידרים בכל תהליך ההתקשרות והפעילות השוטפת מול בתי ההשקעות השונים.

מי יכול לשמש כמנהל השקעות?

העיסוק כמנהל השקעות עבור אחרים (מעל ל - 5) מצריך רישיון הניתן על ידי הרשות לניירות ערך. השגת הרשיון כרוכה בעמידה ב- 6 בחינות: מימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות, ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית. העומד בהצלחה בכל הבחינות חייב בהתמחות (סטאז') שנמשכת 9 חודשים תחת מאמן מוסמך, בעל ניסיון של לפחות 5 שנים.
את רשימת מנהלי ההשקעות בעלי רישיון לניהול תיקים אפשר למצוא באתר הרשות לניירות ערך באינטרנט.

איזו חברה יכולה לשמש כמנהלת השקעות?

רק חברה שעומדת בכמה תנאים ובהם הון עצמי מינימלי וביטוח אחריות מקצועית בהיקפים שנקבעו בתקנות. הרישיון לחברה לניהול תיקי השקעות ניתן על ידי הרשות לניירות ערך.
את רשימת החברות המורשות לנהל תיקי השקעות אפשר למצוא באתר הרשות לני"ע באינטרנט.

מהו הפיקוח שמופעל על חברה לניהול תיקי השקעות?

מעבר למנגנוני בקרה פנימיים שאנחנו מפעילים, יש כמובן פיקוח של הרשויות ובראשן – הרשות לניירות ערך המופקדת על יישום חוקי ניירות ערך בכלל, והסדרת העיסוק בפרט. מעבר לזה, הכסף שלך וניירות הערך מצויים בבנק על שמך, וכך אפשר להנות מביטחון בנקאי מלא.

אילו מסמכים צריך?

 • לקוח פרטי
  • תעודת זהות + ספח.
  • רישיון נהיגה או כל תעודה מזהה אחרת עם תמונה.
 • לקוח שהוא תאגיד
  • העתק מאושר של תעודת הרישום.
  • העתק מאושר של מסמכי היסוד (תזכיר, אם יש, ותקנון).
  • אישור עו"ד על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו.
  • העתק מאושר של החלטת הארגון המוסמך לפתוח חשבון שהחברה קיבלה יפוי כח לפעול בו ועל מורשי החתימה בחשבון, או
  • אישור עו"ד בדבר ההחלטות האמורות ושההחלטות כאמור נתקבלו כדין.
  • הצהרה על נהנה או על העדר נהנה.
  • הצהרה על בעלי שליטה בתאגיד, אלא אם התאגיד הוא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע בת"א ובלבד שניתן לכך אישור של עורך-דין.
  • פטור מניכוי מס במקור.

כיצד מתנהל חשבון ניירות הערך על ידי בית ההשקעות שבחרתי?

החשבון נמצא, כאמור, בבנק על שמך. מרבית בתי ההשקעות עובדים היום מול כל הבנקים, כך שכל לקוח יכול לבחור את הבנק ואת סניף הבנק שנוח לו לעבוד איתו. מנהל התיק מקבל ממך ייפוי כח לפעילות השקעתית בלבד לקנייה ומכירה של ניירות ערך במסגרת המדיניות שנקבעה בהסכם איתך. למנהל התיק, חשוב להדגיש, אין זכות משיכה מהחשבון (למעט דמי ניהול).

ברשותי תיק ניירות ערך, האם אפשר להעביר אותו למנהל התיקים או שעלי למכור אותו קודם?

אין צורך למכור. אפשר להעביר את תיק ניירות הערך שלך As is ואנו נבחן אם ומתי כדאי למכור אותו.

יש לי תיק השקעות בחברה לניהול תיקים אך אני לא מרוצה. מה עליי לעשות?

המעבר הוא פשוט. צריך לבטל את ייפוי הכח שנתת למנהל ההשקעות הקודם שלך ולהעניק במקומו ייפוי כח למנהל השקעות חדש. מובן שצריך לחתום על הסכם ניהול חדש ולצרף את המסמכים הנדרשים (כמפורט למעלה). אנחנו בחטיבה הפיננסית נסייע לך, כאמור, בכל הנוגע לבחירת מנהל התיקים המתאים ביותר לצרכים שלך.

כיצד אפשר לדעת מה קורה בתיק ההשקעות שלי?

אתם נשארים לקוחות של הבנק לכל עניין ודבר, וכך תקבלו דיווח מהבנק על כל פעולה שמתבצעת בחשבונכם, כמו שאתם מקבלים היום. אפשר גם להוציא תדפיס מהבנק, או להתחבר למערכת האינטרנט שלו. כמו כן, תקבלו דיווח מאיתנו בהתאם למפרטים שיקבעו בינינו על מצב תיק ההשקעות שלכם. הדיווח כולל: פירוט של ניירות הערך בתיק ההשקעות שלכם, פירוט הרכב תיק ההשקעות בחתך של אפיקי השקעה (מניות, שקלים וכו'), וכמו כן את התשואה של תיק ההשקעות וסטיית התקן מול מדדי היחס הרלוונטיים. לידיעתכם, בית ההשקעות מחוייב גם הוא להוציא לכם דיווח לפחות אחת לרבעון על פי חוק.

האם ניתן להפקיד/למשוך כסף מחשבון מנוהל?

כן, בהחלט. צריך רק לדווח למנהל ההשקעות על כוונתך למשוך כסף בחשבון כדי שמנהל ההשקעות שלך ידאג לכך שהחשבון לא ייכנס למינוס בשל המשיכה. עם זאת, החשבון המנוהל לא מיועד לפעילות שוטפת של צ'קים, כרטיסי אשראי וכיו"ב.

כמה זה עולה - איזה וכמה עמלות אני משלם?

 • דמי ניהול למנהל התיק: שיעורם משתנה לפי גודל תיק ההשקעות ומדיניות ההשקעה. ככל ששווי התיק גדול יותר כך שיעור העמלה יורד. ככל שמדיניות ההשקעה אגרסיבית יותר (חשיפה גדולה יותר למניות) שיעור העמלה עולה. אלה דמי ניהול שבית ההשקעות גובה עבור שירותיו. כמובן, ששיעורים אלה שונים מחברה אחת למשניה.
  אנחנו עושים את התמחור מול בתי ההשקעות במטרה להשיג עבורך את דמי הניהול הטובים ביותר שניתן.
 • עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך לבנק: עמלה זו, גם היא, הולכת ופוחתת ככל שהתיק ההשקעות גדול יותר. בדרך כלל היא גם נמוכה מהעלות שלך כיום. זאת, הודות להסדרים מיוחדים שיש לבתי ההשקעות עם הבנקים עבור לקוחותיהם. חשוב לציין כי במקרים רבים עלול מנהל התיקים ליהנות מהפרשי עמלות בגין פעולות קניה ומכירה בגלל הבדל בין העמלות שסוכמו בינך לבין מנהל התיקים לבין העמלות שגובה הבנק.
  אנחנו משתדלים לצמצם את ההפרשים הללו למינימום האפשרי כדי למנוע ממנהל התיקים תמריץ לגלגל את התיק שלך מספר רב של פעמים בשנה ועל ידי כך להעלות את דמי הניהול האפקטיביים שיגבו ממך בפועל.
 • דמי משמרת/דמי ניהול: התשלום לבנק הוא בשיעור נמוך מאוד, לעומת לקוחות אחרים של הבנק, בתוקף הנחה משמעותית בין 50% ל-75% שמשיגים בתי השקעות ללקוחותיהם.
  גם בנושא זה, אנחנו פועלים להורדת דמי המשמרת שגובה הבנק בחשבונך למינימום האפשרי.

כיצד מתנהל תיק ההשקעות?

בכל בית השקעות, איתו אנחנו עובדים, עומד לרשותך מנהל השקעות אישי (אותו החטיבה הפיננסית בקבוצת אגם לידרים בחרה בקפידה בהתאם לבדיקות התקופתיות שאנו עורכים בחברות השונות) האחראי לניהול תיק ההשקעות שלך.
מנהל ההשקעות הוא חלק מצוות של מנהלי השקעות שמתכנס מדי יום לישיבת השקעות ומקבל החלטות כשצריך.
לרשות צוות מנהלי ההשקעות עומד מידע רב על המתרחש בשוק ההון הישראלי והעולמי, הוא מנתח אותו ומגיע להחלטה אם יש צורך לשנות מדיניות: להגדיל רכיב השקעה אחד על חשבון רכיב אחר, למשל, להגדיל רכיב שצמוד למדד על חשבון רכיב שצמוד למט"ח, וכך הלאה.
אם התקבלה החלטה כזו, היא מתבצעת בחתך רוחבי של תיקי ההשקעות. בנוסף, לרשות צוות מנהלי ההשקעות עומדות ההמלצות של צוות האנליסטים של החברה לגבי מניות ספציפיות. מנהלי ההשקעות יכולים לרכוש לתיק הלקוח רק מניות שמצויות ברשימת המומלצות.

האם מנהל ההשקעות צריך לקבל את אישורי לפני כל פעולה?

לא. זה בדיוק העניין. מנהל ההשקעות פועל במסגרת מדיניות ההשקעה שנקבעה אתך מראש ויש לך פטור מכל כאב הראש הכרוך בפעילות השוטפת.

האם ניתן להתערב בניהול תיק ההשקעות שלי?

מותר כן. טוב זה לא.
ככלל, זה מאוד לא רצוי להיות מעורב ברמה פרטנית בניהול תיק ההשקעות שלך. זה יוצר מצב שבו יש שני אבות להצלחה, או גרוע מכך – לכשלון. אם ברצונך לקנות נייר ערך מסוים, יש לקנות אותו בחשבון אחר שלך ולא בחשבון המנוהל על ידי מנהל תיקים. המצב שונה, כאשר מדובר בחברה שהיא חברת בורסה המשמשת כלפיך כברוקר העוסק רק בביצוע הוראותיך.

האם מנהל התיקים ימליץ לי לשנות מדיניות השקעה בהתאם להערכותיו את השוק?

שינוי מדיניות בסיסי אינו רצוי, בוודאי – לא לעיתים קרובות. זאת, משום שמסגרת המדיניות שנקבעת בעת ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה לניהול תיקים צריכה להיות כזו שמתאימה לצרכים, לאפשרויות, לאופן ההשקעה ולמנטליות ההשקעה הבסיסית של הלקוח. אם באף אחד ממרכיבים אלה לא חל שינוי, יהיה זה לא נכון לשנות את מסגרת מדיניות ההשקעה.
המצב שונה, כאשר במצבו של הלקוח חלו שינויים, למשל, במצבו הכלכלי, או בטווח ההשקעה שלו. כך, לדוגמה, מצב שבו הלקוח קיבל ירושה, או חלילה פוטר מעבודתו.

מה היתרון בניהול תיקים לעומת פנייה לבנק לצורך החלטת השקעה?

המתכונת של פנייה לבנק לצורך החלטת השקעה אינה פסולה ומתאימה לחלק מהאנשים, אבל היא מסורבלת, בעייתית ויוצרת קשר שוטף, שכן לבנקאים אין סמכות לפעול לפי שיקול דעתו ואתה צריך לתת את אישורך לכל פעולה. אם אינך מצוי בקשר לעיתים קרובות עם הבנקאי, התיק באופן טבעי מוזנח. אין מי ש"יושב" על תיק ההשקעות שלך באופן שוטף.
לעומת זאת, כאשר אתה מנהל את תיק ההשקעות שלך באמצעות בית השקעות, מנהל ההשקעות האישי שלך יכול לקבל החלטות בזמן אמת ולשנות את ההרכב של תיק ההשקעות באופן יזום ודינמי ובהתאמה למצבי השוק. זאת, כמובן, במסגרת מדיניות ההשקעה שנקבעה. כך, נחסך ממך כאב הראש וההתלבטויות הכרוכים בניהול השקעותיך.

מהי רמת הפעילות בתיק השקעות - תדירות קניות ומכירות?

בתיק השקעות המורכב מניירות ערך ספציפיים ולא מקרנות, היקף הפעילות ורמת התדירות והאינטנסיביות שלה שונה, כמובן, מחברה אחת למשניה.
אנו, בחטיבה הפיננסית, סבורים שהגישה הנכונה היא למעט ככל הניתן בפעילות שוטפת. מספר החלטות חשובות בשנה, עם בחירה מוצלחת של מניות איכותיות, עושים את ההבדל בין ניהול תיקים טוב ומוצלח לבין ניהול רע.
ככלל, יש להיזהר ממנהל השקעות שמבצע פעילות אינטנסיבית מדי של קניות ומכירות של ניירות ערך בכלל, ושל אופציות בפרט, שכן:
ראשית: החברה לניהול תיקי השקעות מקבלת החזר חלקי מהעמלות שאתה משלם לבנק בגין הפעולות. כך זה בישראל וכך זה בעולם הרחב, ולכן עלול להיות לה תמריץ לעשות פעילות יתר.
שנית: רמת פעילות גבוהה מדי עלולה להצביע על חוסר מקצועיות ואובדן דרך של מנהל ההשקעות.
לכן, אנו עוקבים באופן שוטף אחר התיקים המנוהלים של לקוחותינו במטרה לבדוק גם את תדירות הקניות והמכירות בכל בית השקעות ולפקח כי פעילות זו תהא בגדר הסביר.

האם אני עלול להפסיד בפעילות ההשקעות?

כן.
יש פרקי זמן, ולעיתים גם שנה שלמה, שבה כל אפיקי ההשקעה יורדים. מנהל ההשקעות איננו אשף פיננסי ותחום ההשקעות אינו מדע מדויק, אלא תחום שמושפע מהרבה מאוד גורמים, חלקם ידועים בעת קבלת החלטת השקעה מסוימת, וחלקם אינם ידועים.
מבחנו של מנהל השקעות הוא כיצד הוא מתמודד גם עם תקופות קשות והאם הוא מצליח בתקופות כאלה למזער את הנזקים ללקוחות.

 • מודגש בזאת כי המידע האמור אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו קשר עם אגם לידרים לצורך תיאום מול בעל רישיון.

לקבלת הצעה

טעות בשם, יש להזין 2 תווים לפחות (עברית בלבד)
טעות במייל, חסר @ או סיומת
טעות במספר הטלפון, בדקו שוב
שדה חובה
Invalid Input